Postoje i u Srbiji prezimena Palikuća, Levak, Pralica, Bolesnikov, Krivić, Štešić, Dupalović, Rkman… Ima i onih koja zvuče malo pogrdno kao što su Kurandić, Guzina i Trtić. Ali nećemo o njima, već o onih oko 175.000 Jovanovića pa bi to i bilo najčešće srpsko prezime.

Jovanović je najzastupljenije prezime u Srbiji i nalazi se na sedmom mestu po zastupljenosti u Crnoj Gori. Oko 175.000 ljudi nose to prezime. Smatra se da su prvi Jovanovići naseljavali teritorije južne Srbije, Kosova i Metohije. U seobama Srba Jovanovići se naseljavaju u severnije krajeve: Posavinu, Vojvodinu ali i ostale delove Srbije. (Wikipedia)

 

“Na Islandu sistem je takav da se prezime deteta daje prema imenu oca i to je jedina zemlja koja se nije prebacila na sistem porodičnih prezimena na koji smo mi ostali navikli. Ovaj sistem je bio veoma popularan u nordijskim zemljama pre nekoliko vekova, zbog čega danas gotovo sva prezimena u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj se završavaju sa –son ili sen, što znači sin. Zanimljivo je i da je u Slovačkoj najčešće prezime mađarski naziv za Hrvate, koji je pozajmljen od Hrvata“, kazao je Marian.

Kako god da je vaše prezime, najbitnije od svega je da ga ponosno nosite.